Nazad na glavni meni Claude-Eric Desguin

Softver za pripremu budžeta

(see English version)
Softver za pripremu budžetaje dizajniran na osnovu baze podataka budžeta koja je prethodno opisana. Ona je "intranet bazirana", što znači:
 • Podaci i programi su odvojeni,
 • I podaci i programi su postavljeni samo na serveru.
Na taj način, svi korisnici pristupaju (preko mreže) istoj verziji podataka i programa, koji administriraju na istom mjestu. Ovaj model je preporučljiv za svaki aplikativni softver, zbog toga što je najlakši, najbrži najpouzdaniji način razvoja i održavanja distrubuiranih aplikacija u svijetu dostupnih tehnologija.

Alatke za budžet se sastoji iz  3 modula:
Paket je dizajniran tako da se implementira u mrežnom okruženju. Svi moduli dijele istu jedinstvenu, bazu podataka budžeta. Ova  baza podataka se može eksporovati u informacioni sistem trezora.
 1. Modul za  klasifikaciju omogućava  modifikovanje i unošenje novih klasifikacija u  skladu sa pravilima  integracije i konzistentnosti koje su ugrađene u bazu. Koristi se za formalizovanje "linkova" između organizacione i funkcionalne klasifikacije, dajući odgovor na pitanje "ko je zadužen za što?" U budućnosti, može se koristiti za kreiranje i upravljanje biblioteke programa i aktivnosti ukoliko se koristi sistem za planiranje budžeta koji je orijentisan na rezultate. U protivnom, komponeneta programa/aktivnosti se zaobilazi. (u tom cilju, transparenti, beznačajnit "dummy" programmi i aktivnosti se automatski kreiraju). Pri startovanju programa,  linked baza podataka budžeta se analizira radi provjere postojanja značajnog programa. U protivnom, dugme za  "PROGRAME" će ostati neaktivno.
 1. Modul za  unos podataka omogućava sektoru za budžet i potrošačkim jedinicama unos i modifikacije budžetskih linija u skladu sa klasifikacijama koje su unijete preko modula za klasifikacije. Pošto je baza podatak šerovana i podvrgnuta pravilima integracije i konsistentnosti, nazivi i kodovi klasifikacije mogu biti modifikovani u svakom trenutku: tekuća verzija budžeta biće usklađena u istom trenutku. Proceduru sačinjavaju tri koraka: početni predlog, revidirani budžet, i finalni budžet.
  Baza podataka budžeta predviđa mogućnost promjena budžetskih linija (pozitivnih ili negativnih) tokom fiskalne godine. Program podrazumijeva kontekst osjetljivo  ponašanje, u zavisnosti od toga da li su postojeći programi između funkcija i organizacija stvarni ili fiktivni. Na taj način,  ukoliko smo u  prelaznoj fazi gdje su korišćeni samo fiktivni (dummy) programi/aktivnosti, oni će biti  neaktivni, transparentni i nevidljivi
 1. Modul za  prezentacije obezbjeđuje veliki broj  predefinisanih ili kastimizovanih izvještaja i grafikona i to:
 • Pregled  budžeta  koji se priprema ili njegovih djelova,
 • Povratna informacija potrošačjim jedinicama o njihovim promjenama u budžetu
 • Podnošenje nacrta budžeta Vladi i Parlamentu
 • Objavljivanje finalne verzije budžeta
 • Eksport finalnog budžeta u informacioni sistem trezora radi implementacije.

When starting the software, or at any time while using it, the user may select language 1 (Montenegrin) or language 2 (English).

The database only is bilingual: the software itself has an English interface only. So, the contents of the database may be displayed or printed in user-selected language, but application commands are always in English.

Language1 Language2

1. Modul za budžetske klasifikacije

Classification utility main menuOvlašćeni korisnici iz Ministarstva finansija mogu ući u ovaj modul preko ovog prozora

(Pročitajte dokumentaciju)

(Engleski)
Memo

2. Modul za unos podataka

Budget data entry utility menu Ovlašćeni korisnici iz Ministarstva finansija mogu ući u ovaj modul preko ovog prozora

(Pročitajte dokumentaciju)

(Engleski)
Memo

3. "Yellow Book"modul

Yellow Book utility menuOvlašćeni korisnici iz Ministarstva finansija mogu ući u ovaj modul preko ovog prozora
MenuYB2
Tim za razvoj softvera i/ili ili IT tehničari mogu ući u sistem preko ovog prozora ABB Deployment Strategy Document.
Modul za pripremu budžeta može eksportovati podatke u  FMIS u standardnom formatu: broj budžetske linije, iznos (u Euro, ne u hiljadama  €), kodove budžetske klasifikacije.
Budget export
Primjer excel tabele koji je dobijen preko upitnika iz ABB baze podataka da bi se dobio standardni  GFS izvještaj
Example

 
Vrh
Glavni meni